Zaujímavosti o opaľovaní

12.05.2012 19:56
Zaujímavosti o opaľovaní

Svetlo a slnko patria k základným živlom našej matky Zeme. Vďaka svojmu svetlu, teplu a energii je Slnko základným životným predpokladom pre ľudí, zvieratá a rastliny. Bez slnečného svetla by na Zemi nemohol existovať žiadny život. Vaše znalosti k téme „Slnko a pokožka“ sú teda niečím úplne základným, niečím veľmi pozitívnym.

Vedecké štúdie dokazujú: Účinky Slnka na zdravie ľudí sú nesmierne dôležité. Slnko udržuje celý náš organizmus pri živote. Slnečné svetlo má mnoho biopozitívnych účinkov na našu látkovú výmenu, náš nervový systém, našu kožu, našu krv a stavbu kostí.

Každý vie: Ak sa na oblohe usmieva Slniečko, sme povznesenejší a celkovo máme lepšiu náladu. Opaľovanie znamená natankovať energiu a prebudiť chuť do života. Ak svieti Slnko, nič nás len tak ľahko nezlomí.

Všetky tieto pozitívne účinky sa dajú kontrolovane a cielene dosiahnuť a s pomocou solárií Ergoline. Vďaka soláriám sa dá vyrovnať nedostatok slnka, pokožka šetrne opáliť, a tým pripraviť na intenzívne prírodné slnko. Preto ak sa solárium správne používa, stáva sa zmysluplným zariadením.

UV-žiarenie

Keďže v rôznych oblastiach ultrafialového žiarenia prebiehajú rôzne procesy, je UV-žiarenie rozdelené do troch oblastí, ktoré označujeme ako UV-A, UV-B a UV-C žiarenie. Hranice medzi UV-A, UV-B a UV-C sú síce teoreticky presne definované, ale prechod medzi hranicami ich účinku je plynulý.

Zapamätať by ste si mali, že čím je vlnová dĺžka kratšia, tým viac energie žiarenie má. Ultrafialové svetlo je napríklad na energiu bohatšie než  viditeľné svetlo, UV-B má viac energie než UV-A.

Zaoberať sa budeme predovšetkým žiarením UV-B a UV-A. Obe žiarenia sú pre pekné a intenzívne opálenie dôležité a obe sú využívané v soláriách.

UV-žiarenie v prírode a v soláriu

Každý z nás vie, že intenzita slnečného žiarenia v prírode môže byť veľmi rozdielna. Túto intenzitu ovplyvňuje mnoho faktorov. Intenzita žiarenia a podiel UV lúčov závisia od:

  • ročného obdobia - uprostred leta silnejšie ako na jeseň
  • časti dňa - na obed intenzívnejšie ako skoro ráno
  • zemepisnej polohy - v Keni, v blízkosti rovníka výrazne silnejšie než v našich zemepisných šírkach
  • oblačnosti - silne zamračená obloha odfiltruje výrazne viac UV-A a UV-B ako jasná obloha
  • znečistenia ovzdušia - silne znečistená atmosféra zadrží viac lúčov ako jasný a čistý vzduch
  • nadmorskej výšky - vo výške 3 000 m nad morom je intenzita žiarenia oveľa vyššia než v údoliach
  • podielu nepriameho žiarenia - sneh a piesok odrážajú na zem dopadajúce žiarenie, a tým zvyšujú jeho intenzitu

Z vlastnej skúsenosti vieme, že v prírode je veľmi ťažké odhadnúť aktuálnu intenzitu slnečného žiarenia. 50 % žiarenia tvorí viditeľné svetlo a 45 % žiarenie infračervené (tepelné). Podiel účinných UV lúčov v žiarení dopadajúcom na zemský povrch predstavuje len cca 5 %. Týchto 5 % sa ďalej delí na približne 0,5 % UV-B a 4,5 % UV-A.

Účinok tohto žiarenia nezávisí od toho, či pochádza z prírodného Slnka alebo zo solária. Ultrafialové žiarenie zo solária je v podstate rovnaké ako ultrafialové žiarenie Slnka.

Toto je dôležitý poznatok pre poradenstvo v soláriu. Mnoho zákazníkov je neistých, „aké lúče vlastne pôsobia v soláriu“.

Súčasne ale znamená toto porovnanie medzi Slnkom a soláriom skutočnosť, že kto zaznáva Slnko, zaznáva aj solárium. Pri oboch zdrojoch žiarenia (Slnko + solárium) je najdôležitejšie ich správne, teda rozumné použitie.

Očividná je ale jedna veľká výhoda solária: prijatá intenzita žiarenia a podiel UV-A a UV-B sa dajú presne stanoviť a nastaviť. Na rozdiel od prírody, kde sa intenzita a zloženie žiarenia neustále menia, je solárium nastaviteľné.

Tlač